RSS Twitter Delicious
Стили
Разные песни
Песни по алфавиту

Ботир Кодиров Йиглайсанми

Песня ботир кодиров мп3 скачать бесплатно. Видео БОТИР КОДИРОВ ЙИГЛАЙСАНМУ.

Рейтинг: 0

Исполнитель: Ботир Кодиров

Название песни: Йиглайсанми

Дата добавления: 2015-01-30

Текст просмотрен: 667

Скачать

Другие песни этого автора Ботир Кодиров
Текст целиком:

Тун кечалар кукда хилол кулиб турар
Хилолмисан хилолдайин кулмайсанми
Сен кулмасанг бошганимга осмон кулар
Сени кандай эзозлашим билмайсанму
Сен хам мени согинганда еглайсанми
Сени кандай эзозлашим билмайсанму
Балки бедор балки ором олиб шул чог
Тортадурсан уйку ичра бир утли ох
Кургил бизни не куйларга солди фирок
Тушларингда мени кучиб ухлайсанми
Сен хам мени согинганда еглайсанми
Менсиз хато дунеларга сигмайсанми
Сен хам мени согинганда еглайсанми

Ранжимагин севгинг менга азоб десам
Хижронингда орзуларим сароб десам
Ранжимагин севгинг менга азоб десам
Хижронингда нечун булдим халок десам
Яна мени уз холимга кайтар десам
Куксим бош куйиб батар тиглайсанми
Сен хам мени согинганда еглайсанми
Куксим бош куйиб батар тиглайсанми

Сенсиз калбим фаредларга тулиб борар
Жонсиз жисмим лахза сайин сулиб борар
Сенсиз калбим фаредларга тулиб борар
Жонсиз жисмим лахза сайин сулиб борар
Бу дард мени минг булакга булиб борар
Севсанг агар холим сураб келмайсанми
Сен хам мени согинганда еглайсанми
Суйсанг агар холим сураб келмайсанми

Фильмы
БОТИР КОДИРОВ ЙИГЛАЙСАНМУ
Комментарии (0)
КомментироватьА не робот ли вы?: