RSS Twitter Delicious
Стили
Разные песни
Песни по алфавиту

Магомед-тамир Синдиков Песня о том, как в горах родилась песня

Песня магомед синдиков. Видео Магомедтамир Синдиков Об имаме.

Рейтинг: 0

Исполнитель: Магомед-тамир Синдиков

Название песни: Песня о том, как в горах родилась песня

Дата добавления: 2016-01-24

Текст просмотрен: 516

Скачать

Другие песни этого автора Магомед-тамир Синдиков
Текст целиком:

Вукlун вуго цо мискин
Цо цlцlеялъул бетlергьан
Цо гъветlалъул ахихъан
Цо ханжар-ярагъ бугев.
Талихl къосарав гьасул
Цохlо талихl букlана -
Цо ракlалъе йокьарай
Яс щвезе бугеб мурад

Хьулхьулдулев тана вас
Ясалъ кlиго лъагlелалъ,
Лъабабилелъ кьибилалъ
Кьуна гьай цойгидасе.
Цойгидав бечедасе,
Чахъаби гlемерасе,
Гlарцол чванта цlурасе,
Гlи-боцlцlи гlемерасе.

Хасел ана, ихх щвана,
Ихх ана, рии щвана.
Тlегьачlо васасул гъетl -
Даим тана роххелалъ.
Гlищкъу ккаралъ гуро къвал,
Къварилъиялъ жемана.
Ццин бахъарав мискинас
Къватlиб бахъана ханжар,

Ккуна лъарги ккун дегlен,
Къотlана цо бугеб гъветl.
Гьетl-гьетlараб гъветlалъул
Къотlун пандур гьабуна.
Гьелда дагlнил бакьалъул
Бахъун кlиго чlва бана
Чlваялда килищ кlутlун
Агьан хlухьел вугьана,

Амман дир къисматилан
Къваридаб кечl ахlана.
Гьедин бижун рагlула
Тlоццебе магlарухъ кечl.

А ещё вам понравится:
Фильмы
Магомедтамир Синдиков Об имаме
Магомед-тамир Синдиков - Песня о том, как в горах родилась песня
Комментарии (0)
КомментироватьА не робот ли вы?: